Terrasse konstruksjon

Terrasse konstruksjon

Her ser man noen bilder fra terrassebygg. Noen er rekonstruert, andre komplett design.

Dato: 08.02.2021 Tema : Konstruksjon

Her ser man noen bilder fra terrassebygg. Noen er rekonstruert, andre komplett design.