Om oss

Om oss

Våres business ninsjer og konsept for det Norske markedet.

Dato: 12.01.2021 Tema : Om oss

 1. Ansvar for samfunnet

 • Forsøk å sørge for samfunnet, materielt og økonomisk, mens du fortsatt bidrar til bevaring av miljøet.

 2. Integritet og sannhet

 • Overhold prinsippene om klarhet og upartiskhet, og drive forretninger med integritet og rettferdighet.

 3. Internasjonal vurdering gjennom handel

 • Forretningsvekst, basert på alt innhyllende globalt perspektiv.

Hva vi sikter mot:

 • Samfunn og miljø: I våre handlinger beskytter du miljøet og bidrar til samfunnet.
 • Profitt / vekst: Vi prøver å oppfylle forventningene til kunder, tilknyttede selskaper og aksjonærer.
 • Aksjonærer / investorer: Ønsker konsekvent å øke selskapets verdi.
 • Globalt perspektiv: Vi tenker og handler fra et universelt perspektiv.

Det vi setter pris på:

 • Våre ansatte: Vi respekterer og støtter mangfold og vekst hos våre medarbeidere.
 • Våre kunder: Vi søker å være en verdsatt og pålitelig kamerat.
 • Våre forretningspartnere: Vi bygger gjensidig fordelaktige relasjoner
 • Vår teknologi: Vi søker å skape nye verdier gjennom innovasjon.
 • Vår kvalitet: Vi forbedrer kundenes karakter, stående og påliteligheten til sosial infrastruktur.

Prinsipper:

 • Global Citizenship: Vi fungerer som verdifulle globale borgere, rettet mot samfunnets og miljøets behov.
 • Holde et kundesentrert perspektiv: Vi tenker fra kundens perspektiv og handler oppriktig.
 • Førstegangsoppfattelsesevne: Vi handler ut fra en førstehånds forståelse av den faktiske situasjonen.
 • Utfordringens ånd: Vi prøver å oppnå våre høyeste mål.
 • Hastighet og smidighet: Vi handler med fleksibilitet og hurtighet for å nå våre mål.
 • Teamarbeid: Vi deler felles mål på tvers av en rekke organisasjoner, jobber som et team og fungerer som ansvarlige medlemmer av teamet.

Etiske retningslinjer:

 • Respekter menneskerettighetene.
 • Overhold alle lover og forskrifter.
 • Handle med rettferdighet i vår forretning.
 • Beskytt og respekter immateriell eiendom.
 • Opprettholde konfidensialitet.
 • Vi bruker ikke vår posisjon i organisasjonen for personlig vinning.

Forretningspolitikk:

 • Vi bruker feltinnovasjon for å finne nye tilnærminger og inspirasjon for å forbedre oss selv, samtidig som vi gir merverdi til våre kunder.
 • Vi tilbyr globale miljøløsninger i alle forretningsområdene våre.
 • Alliance Global Group-selskaper jobber sammen for å akselerere vår globale forretningsvekst.